ICBK8267

Vele ondernemers gaan op internet anders om met algemene voorwaarden: wat is juist?

Door internetondernemers worden de regels omtrent algemene voorwaarden uiteenlopend geïnterpreteerd. Een onjuiste interpretatie kan verstrekkende juridische gevolgen hebben. Dit geldt ook voor de verkoop van apps en andere digitale producten via smartphones of tablets. Deze bijdrage geeft een korte beschouwing van enkele belangrijke valkuilen.

Om een geldig beroep te doen op de algemene voorwaarden, dient voldaan te worden aan twee vereisten: ten eerste moeten de algemene voorwaarden deel uit maken van de overeenkomst en ten tweede moeten de algemene voorwaarden op een correcte manier ter hand worden gesteld aan de consument. Het niet naleven van deze vereisten heeft tot gevolg dat uw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn bij eventuele geschillen, hetgeen erg vervelende gevolgen kan hebben. Voor een ondernemer is het dan ook raadzaam de website en het bestelproces zodanig in te richten dat aan beide voorwaarden wordt voldaan.

De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst door bijvoorbeeld een link te verstrekken op de website naar een pagina waarop de algemene voorwaarden zijn weergeven. Vervolgens kan een knop geïnstalleerd worden in het bestelproces waarop staat: “door verder te gaan, accepteert u de algemene voorwaarden”. Het uitgangspunt is in ieder geval dat de consument van het bestaan van algemene voorwaarden op de hoogte is en ze ook actief accepteert. Een onduidelijke link in kleine letters onderaan de pagina kan door de rechter als onjuist worden aangemerkt! De hele constructie zakt hierdoor al bij de eerste stap in elkaar.

Vervolgens dienen de algemene voorwaarden ter hand te worden gesteld. Een doorn in het oog voor vele e-ondernemers. In de praktijk worden algemene voorwaarden vaak ter hand gesteld door een hyperlink te creëren  op een pagina in het bestelproces waarbij de consument de algemene voorwaarden kan bekijken. Dit is echter nog niet genoeg. De consument moet de voorwaarden namelijk achteraf kunnen raadplegen, hetgeen betekent dat de optie moet bestaan om de voorwaarden te downloaden of op een andere manier (digitaal) op te slaan. Een veel gebruikte manier is de optie voor de consument om de voorwaarden als ‘pdf-bestand’ op te slaan.

Problematisch bij het ter beschikking stellen van de algemene voorwaarden via een ‘pdf-bestand’ kan zijn dat de consument niet over de juiste software zoals Acrobat Reader beschikt. De consument kan hierdoor de algemene voorwaarden niet lezen of opslaan op de computer, hetgeen afbreuk doet aan de correctheid van de terhandstellingsplicht. Een enkele print-optie op de website is ook onvoldoende. De consument moet de voorwaarden digitaal kunnen archiveren.

Door een ongekende populariteit van elektronische apparaten en een revolutie binnen het kopen en verkopen van digitale goederen, is het verstandig om uw webshop kritisch tegen het licht te houden.  Consumenten kunnen bijvoorbeeld ook met een tablet of smartphone uw websie bezoeken. Wat zijn de gevolgen hiervan? Vaak kunt u door enkele simpele wijzigingen in het bestelproces aan te brengen al veel ellende voorkomen.

Wilt u meer weten over algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact op.

 Natascha van Duuren advocaat bij de Clercq Advocaten Notariaat