Netwerken zorgt voor verbinding

15 Redenen om vooral wel te gaan netwerken

Zodra u persoonsgegevens verwerkt is de privacywet- en regelgeving van toepassing. In deze blog zetten we de basis privacyregels uiteen die gelden voor een website.

Lees verder

14 soorten netwerkorganisaties

Zodra u persoonsgegevens verwerkt is de privacywet- en regelgeving van toepassing. In deze blog zetten we de basis privacyregels uiteen die gelden voor een website.

Lees verder

Basis privacyregels voor websites

Zodra u persoonsgegevens verwerkt is de privacywet- en regelgeving van toepassing. In deze blog zetten we de basis privacyregels uiteen die gelden voor een website.

Lees verder

Algemene voorwaarden: terhandstelling wel of niet vereist?

De hoofdregel is dat algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand dienen te worden gesteld. Deze verplichting geldt ten aanzien van wederpartijen bestaande uit consumenten en kleinere professionele partijen (minder dan 50 medewerkers).

Lees verder

Vele webwinkels gaan op internet anders om met algemene voorwaarden: wat is juist?

Door internetondernemers worden de regels omtrent algemene voorwaarden uiteenlopend geïnterpreteerd. Een onjuiste interpretatie kan verstrekkende juridische gevolgen hebben. Dit geldt ook voor de verkoop van apps en andere digitale producten via smartphones of tablets. Deze bijdrage geeft een korte beschouwing van enkele belangrijke valkuilen.

Lees verder

Vergeet bij overname van een bedrijf geen afspraken te maken over de overdracht van een handelsnaam

Onlangs kwam een geschil voor de Haagse voorzieningenrechter over het gebruik van een handelsnaam na overname van een kapperszaak met de naam ‘Kapsalon Promise’ in de Leidse binnenstad. Partijen hadden geen specifieke afspraken gemaakt over overname van de handelsnaam en toen de verkopende partij een nieuwe kapperszaak onder de naam ‘Kapsalon Promise 1’ begon, leidde dat tot deze rechtszaak.

Lees verder