Privacy- en cookieverklaring

Deze Privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op donderdag 14 maart 2024.

Via de website van Netwerkpassie (https://netwerkpassie.nl ) worden persoonsgegevens verwerkt. In deze Privacy- en cookieverklaring kun je lezen per doeleinde hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactformulier

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt kun je contact met ons opnemen. Dat kan zowel via e-mail, telefonisch, via onze sociale media accounts of via ons contactformulier. We gebruiken in dat geval jouw naam, contactgegevens en overige persoonsgegevens die je opgeeft gedurende het contact. We gebruiken deze gegevens om het door jouw gewenste contact te voeren en bewaren deze persoonsgegevens voor 3 maanden.

Nieuwsbrief

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief via onze website. Met onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van onze sessies, bijeenkomsten, ronde tafel, producten, evenementen en diensten. Voor toezending van onze nieuwsbrief gebruiken wij, als je hiervoor toestemming hebt gegeven, jouw naam en e-mailadres. Wij bewaren je e-mailadres voor toezending van onze nieuwsbrief totdat je je hiervoor afmeldt via de link onderaan een van onze nieuwsbrieven.

Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies van Google Analytics. Dit zijn analytische cookies die wij gebruiken om inzicht te verkrijgen in het gebruik van de website. Deze cookies verzamelen jouw (gemaskeerde) IP-adres, een cookie ID, website- en klikgedrag en je Referrer-URL. Google bewaart al deze gegevens voor twee jaar. Google is gevestigd in de Verenigde Staten en de doorgifte van (persoons)gegevens gebeurt op basis van de Standard Contractual Clauses.

Wij hebben de Google Analytics cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dit betekent dat:

 • Alleen gemaskeerde IP-adressen worden verwerkt;
 • We afspraken met Google hebben gemaakt over de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens;
 • ‘Gegevens delen’ is uitgezet;
 • We geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met deze cookies.

hCaptcha

 • Wij gebruiken de hCaptcha service van Intuition Machines, Inc. (IMI) om te checken of degene die ons contactformulier invult een mens is. Dit doen we om onze website te beschermen tegen spam en misbruik, op basis van ons gerechtvaardigd belang. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, kun je uiteraard ook contact met ons opnemen via de contactgegevens die zijn opgenomen in de footer van de website. IMI verwerkt voor het functioneren van hCaptcha o.a. jouw IP-adres, muisbewegingen, scrollpositie, toetsaanslagen, aanraakgebeurtenissen en informatie over gyroscoop/versnellingsmeter. IMI bepaalt zelf hoe ze omgaat met jouw persoonsgegevens, en stuurt deze ook door naar haar eigen servers in de Verenigde Staten. Lees voor meer informatie over de omgang met jouw persoonsgegevens, de privacyverklaring van IMI

Social media buttons

Op onze website staan social media buttons waar je op kunt klikken en zo terecht kunt komen op een van onze social media pagina’s. Wij gebruiken de volgende social media buttons:

De bovenstaande social media partijen bepalen zelf hoe ze omgaan met de persoonsgegevens die ze verwerken als jij op de button klikt en/of onze social media pagina bezoekt. Lees daarom hun privacyverklaring, mocht je meer informatie hierover willen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Hiertoe treffen wij onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • Alleen noodzakelijke personen hebben toegang hebben tot jouw persoonsgegevens;
 • Onze systemen zijn beveiligd met wachtwoorden;
 • Onze netwerkverbindingen zijn beveiligd via Transport Layer Security (TLS) technologie.

Privacy rechten

Op basis van de privacywetgeving heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je kunt ons verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kun je laten corrigeren of aanvullen;
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken om verwijdering van (een gedeelte van) jouw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid: je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens naar jou of een derde partij over te dragen;
 • Recht op beperking: je kunt ons verzoeken om je persoonsgegevens niet langer verder te verwerken;
 • Recht om je toestemming in te trekken: toestemming die je hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens, kun je altijd eenvoudig intrekken;
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (wij horen het uiteraard graag ook, zodat we je kunnen helpen).

Mocht je gebruik willen maken van één van deze rechten, dan kun je hiervoor contact opnemen met ons via info@webshopmeeting.nl of 06-52638165.

Wijzigingen

Het kan zijn dat wij onze website of de omgang met jouw persoonsgegevens veranderen. In dat geval veranderen wij ook deze Privacy- en cookieverklaring. Let dus altijd op de datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Contact

Mocht je na het lezen van deze Privacy- en cookieverklaring nog vragen hebben over onze omgang met jouw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat uiteraard graag. Je kunt in dat geval contact opnemen met ons via info@webshopmeeting.nl of 06-52638165.